Mentale training voor groepen

Mentale training voor groepen wordt vaak gedaan met workshops of clinics. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld verenigingen, selecties of teams.

Van tevoren wordt samen met de opdrachtgever of de coach/trainer besproken welke mentale vaardigheden behandeld zullen worden. Het kan per sport en per groep verschillen welke vaardigheden van belang zijn. Wanneer er wordt gekozen voor een workshop dan wordt er vooral gewerkt met theorie, gecombineerd met praktische oefeningen. Als er gekozen wordt voor een clinic dan worden er vaardigheden aangeleerd in de praktijk, en wordt er vaak dus ook fysiek bij getraind.

Het is mogelijk om een enkele workshop of clinic te boeken, maar er kan ook een mentaal ontwikkelingsprogramma op maat gemaakt worden voor jouw groep.

Vraag een workshop of clinic aan.

Teamontwikkeling

Er is heel wat voor nodig om als team goed te presteren. Hoe zorg je er namelijk voor dat het team dezelfde doelen nastreeft, goed communiceert, of gefocust blijft als ze dreigen te verliezen?

Tijdens een teamtraject wordt het gehele team in kaart gebracht, en wordt gekeken waar de ontwikkelpunten liggen. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie en gezamenlijke doelen, elk teamlid leert beter om te gaan met de individuele verschillen tussen de teamgenoten, en ook de coach neemt een centrale plek in tijdens het traject. Het traject wordt volledig afgestemd op het team zelf.

Mentale training voor teams, en ook voor groepen, wordt in de meeste gevallen verzorgd op locatie. Ook wordt er regelmatig gebruik gemaakt van diagnostiek.

Meer informatie of een teamtraject starten?